Rotavdrag

Man kan få göra avdrag från sin skatt för arbetskostnaden när man anlitar oss för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad.

Så här fungerar rotavdrag

Ni som köper rottjänster ansöker inte själva om avdraget. Det gör vi som har utfört arbetet. 30% av arbetskostnaden drar vi av i fakturan till er (man kan inte får rot-avdrag på material). Roten räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag man har gjort.

Villkor för att få rotavdrag

För att du ska kunna använda avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till oss som utför arbetet.

  • Man måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Man ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
  • Ni måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
  • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

 

Bostaden

Man måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper ni en bostad övergår äganderätten normalt till er när ni skriver under köpebrevet. Är man osäker bör man kontrollera sitt köpekontrakt.

För att utnyttja roten måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Ni kan få rot-avdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.

Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.

Det går inte att få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Skatteverkets "Mina sidor".

Ni som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar man i exempelvis föreningens årsredovisning.Vill ni veta mer så gå till skatteverkets hemsida.....